Archeologie Tiel

Tot en met het voorjaar, worden er in Tiel vier belangrijke perioden opgegraven. Deze opgravingen vinden plaats op Medel in Tiel. De op te graven nederzettingen komen uit de steentijd, de ijzertijd, de romeinse periode in Tiel en de vroege middeleeuwen.

De open dag op het terrein zal plaatsvinden op zaterdag 8 april tussen 14.00 uur en 16.00 uur. In het najaar van 2017 zal er in Tiel een overzichtstentoonstelling te zien zijn van de meest in het oog springende voorwerpen uit de vier verschillende perioden. Er zullen dan lezingen zijn, publieksactiviteiten en speciale rondleidingen.