Disclaimer

Flipje en Streekmuseum Tiel en de aan haar aanverwante relaties kunnen op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie op en/of gebruik van deze website. Flipje en Streekmuseum Tiel en de aan haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die zijn gelinkt aan of afgeleid van deze website.

Flipje en Streekmuseum Tiel plaatst en onderhoudt met de grootste zorg haar informatie, in de huidige staat, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook.

Hieronder vallen o.a. garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, nauwkeurigheid, en het up to date zijn van de informatie.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens op deze site. Flipje en Streekmuseum Tiel en de aan haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot en het gebruik van deze website of enige hieraan gelinkte websites, behoudens het geval van opzet of grove schuld.

Zonder schriftelijke toestemming van Flipje en Streekmuseum Tiel mag niets van deze site worden overgenomen voor commercieel gebruik. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoren toe aan Flipje en Streekmuseum Tiel en de aan haar aanverwante relaties en zijn op deze site opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende eigendomsrechten.

Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen en teksten afkomstig uit de collectie van Flipje en Streekmuseum Tiel. Van de afbeeldingen afkomstig uit andere collecties en evenementen heeft het Flipje en Streekmuseum Tiel geprobeerd de rechthebbenden te achterhalen en in te lichten.

Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact opnemen met onze sitebeheerder. Dit geldt tevens voor eventuele afbeeldingen van groepen en/of individuen. Mocht een persoonlijke afbeelding bezwaar opleveren kunt u altijd contact opnemen met onze sitebeheerder. Flipje en Streekmuseum Tiel behoudt zich het recht om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website, en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Website & Cookies

We willen graag dat mensen die onze website bezoeken, het een duidelijke en goede website vinden. Daarom verzamelen we informatie over bijvoorbeeld welke browser door de bezoekers gebruikt is, klikgedrag, tijdstip van het bezoek aan de website en hoe vaak de website wordt bezocht. Deze informatie is niet terug te leiden naar een bepaalde persoon.

Als u onze website bezoekt kunnen wij automatisch informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Een cookie is een heel klein bestandje dat opgeslagen wordt op uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Via cookies kunnen wij u automatisch bij een volgend bezoek aan de website herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze website beter af te stemmen op wat u wilt. Als u een cookie accepteert, blijft deze cookie in uw computer staan, tenzij u de cookie verwijdert. Het verwijderen van cookies kan het gebruik van onze website beperken. Voorts merken wij op op dat diverse social media functionaliteiten die op onze website staan, zoals sharen via Facebook en LinkedIn, ook gebruik maken van cookies.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.