Educatie

Schoolklassen kunnen bij het museum terecht voor leerzame en actieve bezoeklessen. Deze zijn te bekijken en te boeken via de website www.reizenindetijd.nl of via info@museumtiel.nl

Een overzicht van de lessen:

Het Wonderkabinet (groep 1 t/m 3)

De kinderen hebben op school een filmpje gezien van het museum. In het museum zit een verdrietige museumdirecteur. De verzamelman die in het museum woont en werkt is verdwenen. Hoe moet dat nu met de verzamelingen? De leerlingen gaan hem helpen door hun eigen gemaakte verzameling naar het museum te brengen en door de verzamelingen in het museum te onderzoeken. De eigen verzameling wordt in het wonderkabinet geëxposeerd.

De museumassistent (groep 4-5)

In de bezoekles onderzoeken de leerlingen de collectie van het museum in het depot en in de zalen. Welke spullen vind je in een tentoonstellingsruimte? En hoe orden je die spullen? Wat hoort bij elkaar? Welk verhaal vertel je met de bij elkaar gebrachte spullen? Door middel van diverse opdrachten en een rollenspel ontdekken de leerlingen de verschillende functies van een museum. Ook leren ze wie er in een museum werkt en wat de medewerkers doen.

Jet en Jan, jong in 1910 (groep 4-5)

Jet en Jan zijn twee kinderen van 10 en 9 jaar. Ze gaan naar school, spelen buiten, spreken af met vrienden, halen kattenkwaad uit en mopperen af en toe op de klusjes in het huishouden. Net zoals het nu gaat. Alleen leven Jet en Jan in 1910! Dus gaan ze lopend naar school – 5 kilometer op klompen – en spelen ze met bikkels. Ook zijn de klusjes die ze moeten doen net wat anders: zij moeten kolen halen en sokken stoppen.

Werkplaats archeologie (groep 6-7)

Wat doet een archeoloog? Hoe komt dat dat in Tiel veel opgravingen worden gedaan? Welk verhaal vertellen die voorwerpen? Leerlingen onderzoeken in het museum spullen van vroeger, bijvoorbeeld uit de Romeinse Tijd. Leerlingen gaan aan de slag met vijf verschillende doe-activiteiten om archeoloog te worden. Ze doen een opgraving, sorteren verschillende vondsten, zetten een gebroken voorwerp in elkaar, onderzoeken de functie van voorwerpen en ontdekken bijzondere vondsten uit Tiel en omgeving.

Arm en rijk: wie is de baas?! (groep 7)

Tiel ligt aan de Waal, dat had grote gevolgen voor de industrie en de arbeidersklasse nam toe. Het verschil tussen arm en rijk was groot en goed te zien. Tijdens dit project hebben de leerlingen het over arm en rijk in Tiel en leggen ze relaties tussen objecten in het museum en gebeurtenissen in de stad. Wat herkennen de leerlingen in de stad en wat zeggen de objecten in het museum over deze tijd?

Koffers uit de oorlog (groep 7-8)

De leerlingen krijgen in groepjes een koffer. Deze koffer is gevuld met spullen van een Tielse inwoner, ten tijde van de WOII. Iedere inwoner heeft andere mogelijkheden gehad en andere gebeurtenissen meegemaakt. Ze onderzoeken samen wat die persoon heeft meegemaakt en gedaan. Welke keuzes maakten die mensen toen? Daarnaast gaan de leerlingen op zoek naar sporen van de Tweede Wereldoorlog in het centrum van Tiel, door middel van een opdrachtenroute.