Tiel als handels en Hanzestad

2Tiel als handels en Hanzestad

Het tweede verhaal gaat over Tiel als handels en Hanzestad. Tiel was een groot handelscentrum, zeg maar het Rotterdam van duizend jaar geleden. Rond het jaar 1000 beschikte Tiel over zijn eigen muntgeld. In die tijd werd er intensief handel gedreven met Noord-Europa. Dat de stad een belangrijk handelscentrum vormde blijkt uit het feit dat de Tielse munten tot in de Baltische staten  zijn teruggevonden.

Veel schepen voeren onder Tielse vlag en verkregen daardoor de nodige tolvrijheden.

Aan het einde van de 12e eeuw was de rol van Tiel als belangrijke handelsstad uitgespeeld. De verzanding van de rivier de Linge (geen vaart meer naar het Noorden) en het verlies van de Keizerlijke steun uit het Duitse Keizerrijk veroorzaakte de neergang van de Tielse koopvaart.

De tolvrijheid bleef echter nog lange tijd van kracht, ook in de periode na 1400 toen Tiel zich aansloot bij het Hanze-verbond. Rond 1650 verloor het Hanzeverbond aan betekenis. Tegenwoordig is er veel interesse in de geschiedenis van de Hanze en is er samenwerking tussen de Hanzesteden op toeristisch en cultureel gebied.

Zowel de directe omgeving als ook de stad Tiel zelf is een archeologische schatkamer. In het najaar van 2022 zijn er publieksopgravingen georganiseerd op het Bleekveld voordat daar de nieuwbouwplannen gerealiseerd gaan worden. Naast allerlei voorwerpen kwamen er ook plastic muntjes van de jaarlijkse kermis tevoorschijn. Zo ontstaat er een goed beeld over de geschiedenis van de stad en haar bewoners.