Tweede Wereldoorlog en wederopbouw

4Tweede Wereldoorlog en wederopbouw

Het verhaal van Tiel als frontstad in de Tweede Wereldoorlog is jarenlang onderbelicht gebleven. In het WO 2 Informatiecentrum krijgt de bezoeker een algemeen beeld van de Tweede Wereldoorlog in het gebied. Het informatiecentrum bevindt zich op de begane grond naast de entree. Hierin willen we verwijzen naar vaste presentaties van de Tweede Wereldoorlog waar meer achtergrondinformatie te vinden is.
Aan de hand van persoonlijke verhalen willen we lokale oorlogsgeschiedenis vertellen. Te beginnen met de mobilisatie in september 1939 en de Tielse jongens zoals Wim Valk die gevochten hebben op de Grebbelinie. Een half jaar later  valt Duitsland Nederland binnen. Op 10 mei 1940 worden de inwoners van Tiel ’s morgens vroeg opgeschrikt door vliegtuigen die naar het westen vliegen. De Tweede Wereldoorlog is een feit.
Vijf zware jaren onder het Duitse juk volgen. Verzetsstrijders bekopen hun inzet voor het vaderland vaak met de dood. Als vergeldingsmaatregel tegen verzetsdaden worden burgers geëxecuteerd. Tiel verliest door de oorlog vrijwel zijn hele joodse gemeenschap. Zes families vinden een treurig einde in een van de concentratiekampen. Hier kan het verhaal van Suus van Buren natuurlijk niet ontbreken, die een briefkaart uit de trein naar Auschwitz gooit.
Na het mislukken van operatie Market Garden in september 1944 ontstond er tussen de Duitse troepen en de geallieerden een patstelling. Het front liep dwars door de Betuwe. Tiel bleef  in Duitse handen en lag maandenlang in de vuurlinie. De bevolking werd geëvacueerd, de laatste bewoners keerden pas in juli 1945 terug in de zwaar gehavende stad.
Maar we beperken ons niet tot een terugblik. De invloed van de gebeurtenissen destijds en de wederopbouw is nog steeds goed te zien in het stratenpatroon en de gevels van de stad zoals we die nu kennen. Tenslotte wordt ook de verbinding gelegd met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

WO 2 Informatiecentrum Rivierengebied

WO 2 Informatiecentrum

In het museum is een educatief en toeristisch informatiepunt gehuisvest dat de geschiedenis vertelt over Tiel en het Rivierengebied in de Tweede Wereldoorlog. Er is geen stad te vinden in West-Europa die zolang (7 maanden) in de frontlinie heeft gelegen. De gevolgen van de Slag om Arnhem (september 1944) hebben een grote impact op Tiel en het Rivierengebied. Verschillende personages vertellen hun verhaal terwijl een korte film een beeld geeft van de gebeurtenissen. Beleving en participatie staan centraal in dit WO 2 Informatiecentrum, dat tevens een doorverwijs functie vervult naar de overige plekken van herinnering en musea in het Gelderse Rivierengebied.

WO 2 Informatiecentrum Rivierengebied wordt mogelijk gemaakt door: