Lezing (3) in het Museum: 25 oktober 2022

Op dit moment worden er opgravingen gedaan op het Bleekveld in Tiel. Waar voorheen een parkeerplaats lag, wordt nu – voordat er gebouwd wordt – door archeologen, amateurarcheologen en schoolkinderen gekeken of er nog archeologische vondsten in de bodem zitten.

Om meer achtergrond te geven bij de opgravingen, zijn er in de maand oktober een aantal lezingen in het Flipje en Streekmuseum.

Kom luisteren naar de verhalen over het Bleekveld (en over de rest van Tiel). 

Locatie: Flipje- en Streekmuseum Tiel

Deelnemen is GRATIS. Je moet je wel even aanmelden met naam, aantal bezoekers en de datum van de lezing. Dit kan via: ischuuring@tiel.nl

Dinsdag 25 oktober
19:30 uur

Bleekveld en omgeving

Lezing door Oud-conservator en Tieloloog Peter Schipper

Het Bleekveld en directe omgeving hebben er door de eeuwen heen steeds wisselend uitgezien.

Na de Reformatie van 1578 verdwenen de nonnen en hun St. Agnietenklooster langzaam van het toneel.

De stad Tiel trok de bezittingen naar zich toe en vanaf 1604 verschenen er huisjes op het terrein.

Zo was de buurt in de 19e eeuw gegroeid tot een flinke volkswijk waar men dicht op elkaar met grote gezinnen in te kleine vertrekken woonde. Voorzieningen waren er nauwelijks: toiletten werden gedeeld en centraal lag een open riool, afgedekt door een plank, die de buurt zijn naam gaf: ‘De Plank’. Ziektes als cholera klopten aan de deuren. De nieuwe gevangenis op het Bleekveld moest de maatschappelijk ontspoorden weer in het gareel krijgen.

Rondom het Bleekveld kwamen en gingen de gebouwen en activiteiten. In 1882 kwam er een prachtig rechtbankgebouw, in 1888 een gymnasium. Het industriële hart van Tiel begon rond en aan het Bleekveld te kloppen in de vorm van een meekrapfabriek en een fabriek voor karamel. Een gasfabriek bracht warmte en licht.

Na sloop van het volksbuurtje circa 1910 bleef er een kaal Bleekveld over. Alleen de Wethouderskade kende nog enkele huizen. De oorlog gooide alles overhoop en luidde weer een nieuwe fase voor het Bleekveld in.

Peter Schipper vertelt u meer over de opgravingen op het Bleekveld en de historie van Tiel.

Andere lezingen in oktober

In de maand oktober worden de volgende lezingen gehouden:

Dinsdag 11 oktober 19.30

Wereldhaven in zakformaat, lezing van Stadshistoricus Emile Smit.

Dinsdag 18 oktober 19.30

Archeoloog Jan-Willem Oudhof: Bleekveld rond het jaar 1000, oud onderzoek vs nieuw onderzoek in Tiel.

Dinsdag 25 oktober 19.30

Oud-conservator en Tieloloog Peter Schipper: Bleekveld en omgeving

Donderdag 27 oktober 19.30

Archeoloog en projectleider publieksopgraving dr. Henk van der Velde: Middeleeuwse boeren en stadse mensen in Tiel. De resultaten van de opgraving van Middeleeuws Tiel-Medel en de eerste indrukken van de publieksopgraving op het Bleekveld.